TOP TRUYỆN

Trêu Nhầm

7264 lượt xem
Chương 74 4 phút trước

01

Khôn Ninh

2657 lượt xem
Chương 256 1 giờ trước

02

Văn Phòng Ẩn Hôn

1858 lượt xem
Chương 155 13 giây trước

03

Vân Nê

1203 lượt xem
Chương 76 9 giây trước

04

Ma Xui Quỷ Khiến

1004 lượt xem
Chương 82 1 giờ trước

05

Mê Hoặc Trầm Mê

989 lượt xem
Chương 110 1 giờ trước

06

Mùi Hương Của Riêng Em

897 lượt xem
Chương 77 2 giờ trước

07

Trò Chơi Phóng Túng

845 lượt xem
Chương 74 12 giây trước

08