Truyện thể loại Cận Đại

TOP TRUYỆN

Vân Nê

30125 lượt xem
Chương 76 5 phút trước

01

Trêu Nhầm

9012 lượt xem
Chương 74 9 giờ trước

02

Khôn Ninh

7723 lượt xem
Chương 256 1 giờ trước

03

Văn Phòng Ẩn Hôn

4756 lượt xem
Chương 155 4 giờ trước

04

Mê Hoặc Trầm Mê

4188 lượt xem
Chương 110 20 giờ trước

05

Mùi Hương Của Riêng Em

3825 lượt xem
Chương 77 31 phút trước

06

Ma Xui Quỷ Khiến

2928 lượt xem
Chương 82 6 giờ trước

07

Bao Nuôi Idol

2812 lượt xem
Chương 119 1 giờ trước

08